Kinderfysiotherapie

… is een specialisatie binnen de fysiotherapie en richt zich op het bewegend functioneren van kinderen van 0 tot 18 jaar. Kinderfysiotherapie ondersteunt en bevordert de ontwikkeling van de zintuigen en motoriek.

Wanneer kinderfysiotherapie?

Er kunnen problemen zijn met het bewegend functioneren als uw kind:

  • wiebelig en onrustig is, met name bij (school)taken.
  • houterig beweegt en/of vaak struikelt en/of moeite heeft met gym.
  • vaak voorwerpen laat vallen en ongelukjes heeft zoals stoten.
  • moeite heeft met schrijven.
  • een voorkeurshouding heeft.
  • niet reageert zoals verwacht bij bijvoorbeeld aankijken, geluidjes maken of aanraken.
  • slap of juist heel gespannen aanvoelt.
  • passief of juist overactief is.
  • niet of laat gaat rollen, niet kruipt of gaat ‘billenschuiven’.
  • andere dingen heeft die u alarmeren.

Herkent u een van deze klachten, aarzel dan niet om contact met de fysiotherapeut van de Anninksschool op te nemen. Zij beantwoordt graag uw vragen en onderzoekt of er reden is om tot behandeling over te gaan.

 

Samenwerking met Montessori 't Annink

Al ruime tijd werkt Fysiotherapie Kompas samen met Montessori 't Annink. Op vrijdag is een kinderfysiotherapeut op school aanwezig om daar kinderen te onderzoeken en/of behandelen. Eén keer per jaar voert zij samen met een collega een motorische screening uit bij alle kinderen uit groep 2 door middel van een gymles. Ook kan zij een schrijfscreening uitvoeren bij kinderen vanaf groep 3 om te beoordelen of de motoriek de oorzaak is van een schrijfprobleem. Daarnaast heeft zij overleg met de IB’er en de leerkrachten over de motoriek van de kinderen. Ook kunnen ouders met vragen langskomen.

Hoe verloopt een behandeling?

Wanneer ouders een hulpvraag hebben voor de kinderfysiotherapeut kunnen zij via de leerkracht of de IB’er een kind aanmelden voor kinderfysiotherapie. Vervolgens neemt de fysiotherapeut contact op met de ouders. Even binnenlopen in school kan natuurlijk ook!

 

Na een uitgebreid onderzoek geeft de fysiotherapeut advies. Zij laat ouders zien waar het probleem ligt en hoe we samen uw kind kunnen helpen. Zo nodig start een behandeling. Het spel- en oefenmateriaal sluit aan op de leeftijd en belevingswereld van het kind met als belangrijkste kenmerk: plezier in bewegen.

 

De behandeling kan plaatsvinden op school of in de praktijk, afhankelijk van de voorkeur van de ouders. Als de behandeling op school plaatsvindt zal de fysiotherapeut met de ouders en de leerkracht afstemmen op welke tijd dit is, zodat het kind geen belangrijke lessen mist.

 

Hebt u vragen, kom dan gerust langs op school.