Montessori

Op de Anninkschool zien wij kinderen die willen groeien. Kinderen die nieuwsgierig zijn. Op school creëren wij een krachtige leerrijke omgeving waarin kinderen hun eigen ontwikkeling kunnen volgen. Kinderen ontvangen instructie naar behoefte en ze werken met materialen die helpend zijn bij hun ontwikkeling. Wij als team hoeven het verlangen van elk kind “slechts” aan te wakkeren en te blijven stimuleren. We geloven dat elk kind zich ontwikkelt op zijn eigen tempo en het is de kunst om goed te kijken naar wat hij of zij nodig heeft voor de volgende stap.
Het hoogste goed op de Anninksschool is het ontwikkelen van een zelfstandige, verantwoordelijke en eigen-wijze houding.

 

Zo leren de kinderen vanaf de eerste dag zelf na te denken over wat ze nodig hebben voor hun leerproces. Daarnaast traint het kind elke dag zijn of haar concentratie met de heldere structuur en de vele montessorimaterialen, zodat hij of zij zich steeds beter kan concentreren op zijn of haar taak.

 

Met verantwoordelijkheid bedoelen we respect en zelfbeheersing. Het kind leert hier respect te hebben voor een ander en de omgeving en zijn of haar geduld te vergroten. En daarnaast leert het kind onze wereld te zien waarin alles met elkaar samenhangt. Deze respectvolle houding vinden wij enorm belangrijk om op een doordachte manier naar elkaar en naar de wereld te kunnen kijken.

 

En natuurlijk bieden wij ruimte voor eigenheid. Dat elk kind wil groeien en dat dat volgens bepaalde fases verloopt, wil niet zeggen dat iedereen zich op dezelfde manier ontwikkelt. Integendeel. We stimuleren de kinderen om op hun eigen manier te denken. Anders durven denken.

 

Wij bieden kinderen rust en veiligheid zodat zij zich voor kunnen bereiden op hun plek in de maatschappij. Een leeromgeving waarin rust en ruimte centraal staan. Rust voor het ontwikkelen van focus, respect en zelfbeheersing, waar de montessorimaterialen uiteraard onmisbaar zijn. En ruimte omdat wij geloven dat elk kind zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelt als de juiste voorwaarden aanwezig zijn.

 

Onze belofte aan het kind:

 

  • Het gevoel geven dat je ertoe doet;
  • Jezelf durft te uiten en te presenteren;
  • De ruimte krijgt om te leren op jouw manier;
  • Kunt leren in een rustige omgeving;
  • Kunt leren met verschillende materialen;
  • Ontdekt waar je goed in bent;
  • Eigen keuzes leert maken;
  • Zelf leert na te denken over wat je wil leren;
  • Zelf leert na te denken over wat je nodig hebt bij het leren;

Help mij het zelf te doen en vrijheid in gebondenheid

 

“De omgeving moet zo veel mogelijk voldoen aan de behoeften van de kinderen in iedere ontwikkelingsfase”

Maria Montessori

“Help een kind nooit met een taak die hij zelf wel kan volbrengen”

Maria Montessori